365bet官网英文

您现在的位置:主页 > 委托须知 > 律师禁止行为
律师禁止行为
 •        ■  向委托人承诺案件结果(但依据事实和法律对案件做出审慎的个人判断的除外); 

         ■  向委托人表明其与案件相关的司法人员/仲裁员/其他政府官员有特殊关系,明示或暗示其具有对案件起到不恰当影响的能力; 
   
         ■  私自收取委托人的费用或向委托人索取除代理费和因完成委托人委托事项所必需的费用(如差旅费等)之外的利益。委托人有权拒绝接受律师不当要求并应向事务所投诉违规律师。 
   
         ■  其他违反律师法和行业纪律的活动。 
   
         委托人应当特别注意:提供虚假证据或利用不当手段干扰审判的行为都是违法的,委托人不应当从事或要求、协助律师从事此类行为。